نویسنده = سید جعفر شهیدی
تعداد مقالات: 5
1. استطاعت چیست و مستطیع کیست؟

دوره 12، شماره 46، زمستان 1382، صفحه 1-1

سید جعفر شهیدی


2. علی علیه السلام فاتح خیبر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1379، صفحه 1-1

سید جعفر شهیدی


3. افسانه غرانیق (1)

دوره 6، شماره 24، تابستان 1377، صفحه 1-1

سید جعفر شهیدی


4. چهره ناشناخته تشیع‌

دوره 1، شماره 3، بهار 1372، صفحه 85-102

سید جعفر شهیدی


5. استطاعت چیست و مستطیع کیست؟

دوره 1، شماره 1، پاییز 1371، صفحه 55-64

سید جعفر شهیدی