نویسنده = حمیدرضا شیخی
تعداد مقالات: 2
1. فرهنگ‌نامه جغرافیایی حرمین شریفین‌

دوره 10، شماره 37، پاییز 1380، صفحه 1-1

حمیدرضا شیخی؛ محمد محمد حسن شُرّاب


2. فرهنگ‌نامه جغرافیایی حرمین شریفین‌

دوره 9، شماره 36، تابستان 1380، صفحه 1-1

حمیدرضا شیخی