نویسنده = تحسین اوغْلی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی درباره کعبه و اشیای هنری- تاریخی آن‌

دوره 10، شماره 40، تابستان 1381، صفحه 1-1

محمدرضا نعمتی؛ تحسین اوغْلی؛ طرجان یلماز