نویسنده = اسرا دوغان
تعداد مقالات: 7
2. رسم «تهنیه» در ترکیه‌

دوره 16، شماره 61، پاییز 1386، صفحه 1-1

اسرا دوغان


3. راه‌های حج در دوره صفویه‌

دوره 15، شماره 57، پاییز 1385، صفحه 1-1

اسرا دوغان


4. حجّاج ترکستان‌

دوره 14، شماره 55، بهار 1385، صفحه 1-1

اسرا دوغان


5. حجاج ترکستان، راه‌ها و دشواری‌ها

دوره 14، شماره 54، زمستان 1384، صفحه 1-1

اسرا دوغان


6. ادبیات حج در دوره دولت عثمانی‌

دوره 13، شماره 50، زمستان 1383، صفحه 1-1

اسرا دوغان


7. حجاج و سلاطین‌

دوره 12، شماره 48، تابستان 1383، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ اسرا دوغان؛ محمّدجواد فاضل لنکرانی