نویسنده = غلامعلی دیانتی
تعداد مقالات: 1
1. حاجیه مهر ماه خانم عصمت السلطنه دختر فرهاد میرزا

دوره 17، شماره 65، پاییز 1387، صفحه 1-1

غلامعلی دیانتی