نویسنده = محمد حسین رفیعی
تعداد مقالات: 2
1. کنش های وهابی و واکنش های سلفی: شیخ محمود شُکری‌ و جنبش سلفی عراق (1930- 1745)

دوره 17، شماره 68، تابستان 1388، صفحه 1-1

محمد حسین رفیعی؛ حلاء فتّاح


2. سرچشمه‌های اندیشه وهابیت

دوره 17، شماره 65، پاییز 1387، صفحه 1-1

محمد حسین رفیعی؛ مایکل کوک