نویسنده = Willia L. Ochsenwald
تعداد مقالات: 1
1. یارانه های دولت عثمانی به ولایت حجاز در سالهای 1886- 1877

دوره 18، شماره 71، بهار 1389، صفحه 1-1

Willia L. Ochsenwald