نویسنده = مهدی ساجدی
تعداد مقالات: 4
1. نقش امنیت در استطاعت و وجوب حج

دوره 28، شماره 109، پاییز 1398، صفحه 81-97

مهدی ساجدی


2. حکم بیتوته در مشعر بعد از نیمه شب

دوره 27، شماره 105، پاییز 1397، صفحه 35-46

مهدی ساجدی