نویسنده = علی ورسه ای
تعداد مقالات: 6
1. شیوه نامه و فهرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

علی ورسه ای


2. بررسی تاریخی شست و شوی کعبه (با تأکید بر عطرآگینی آن با گلاب قمصر کاشان)

دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 105-133

سید محمود سامانی؛ علی ورسه ای


3. چکیده های عربی

دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 175-183

علی ورسه ای


4. چکیده های انگلیسی

دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 185-193

واحد ترجمه


5. فهرست و شیوه نامه

دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 1-5

علی ورسه ای