نویسنده = واحد ترجمه
تعداد مقالات: 8
1. شیوه نامه و فهرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

علی ورسه ای


2. فهرست و شیوه نامه

دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 1-5

علی ورسه ای


3. بررسی تاریخی شست و شوی کعبه (با تأکید بر عطرآگینی آن با گلاب قمصر کاشان)

دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 105-133

سید محمود سامانی؛ علی ورسه ای


4. چکیده های عربی

دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 175-183

علی ورسه ای


5. چکیده های انگلیسی

دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 185-193

واحد ترجمه


7. حج در کلام امام

دوره 7، شماره 28، تابستان 1378، صفحه 5-6

علی ورسه ای


8. حج در کلام رهبر

دوره 7، شماره 28، تابستان 1378، صفحه 7-8

علی ورسه ای