نویسنده = سید محمود سامانی
تعداد مقالات: 3
2. تبیینی از تعطیلی حج از صفویه تا انقلاب اسلامی ایران

دوره 26، شماره 103، بهار 1397، صفحه 117-133

سید محمود سامانی


3. بررسی تاریخی روابط ایران و عربستان در موضوع حج

دوره 23، شماره 92، تابستان 1394، صفحه 160-187

سید محمود سامانی