نویسنده = حسن ترکاشوند
تعداد مقالات: 1
1. آثار ترک حج در دنیا و آخرت

دوره 28، شماره 109، پاییز 1398، صفحه 29-43

حسن ترکاشوند