کلیدواژه‌ها = صحت عمل و اتیان عمل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی احراز عمل نایب در حج

دوره 25، شماره 100، تابستان 1396، صفحه 43-55

سید تقی واردی