کلیدواژه‌ها = استیجار میقاتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی بلدی یا میقاتی بودن حج نیابتی

دوره 26، شماره 103، بهار 1397، صفحه 29-45

سید تقی واردی