کلیدواژه‌ها = معنای إلَی
1. چگونگی انجام وضو نزد فریقین (2)

دوره 23، شماره 89، پاییز 1393، صفحه 25-47

علی قمی