کلیدواژه‌ها = کتابخانة دانشگاه سن پترزبورگ
1. رساله در ذراع مکه (تالیف حوالی سال 980 هجری) مولف ؟

دوره 23، شماره 90، زمستان 1393، صفحه 92-106

رسول جعفریان