موضوعات = گفت و گو
تعداد مقالات: 3
3. جاری‌های حج‌

دوره 2، شماره 5، پاییز 1372، صفحه 224-232