نویسنده = محمد شعبان، احمد
تعداد مقالات: 2
1. حرم مطهر نبوی

دوره 23، شماره 92، تابستان 1394، صفحه 96-130

ابراهیم محمد الجهنی؛ احمد محمد شعبان؛ حامد فقیهی


2. حرم مطهر نبوی پژوهشی تاریخی اسنادی

دوره 23، شماره 91، بهار 1394، صفحه 82-116

ابراهیم محمّد الجهنی؛ احمد محمد شعبان؛ حامد فقیهی