نویسنده = عمید زنجانی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. حرم منطقه آزاد و قلب جهان اسلام‌

دوره 1، شماره 2، زمستان 1371، صفحه 91-103

عباسعلی عمید زنجانی