نویسنده = محمّدی ری شهری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. حجّ ابراهیمی و تقریب مذاهب اسلامی‌

دوره 2، شماره 5، پاییز 1372، صفحه 35-40

محمد محمّدی ری شهری