نویسنده = فکرت، آصف
تعداد مقالات: 1
1. جامه خراسانی بر قامت کعبه‌

دوره 2، شماره 5، پاییز 1372، صفحه 123-136

آصف فکرت