نویسنده = جعفریان‌، رسول
تعداد مقالات: 1
1. نفوذ اسلام در یثرب‌ 1

دوره 2، شماره 6، زمستان 1372، صفحه 91-110

رسول جعفریان‌