نویسنده = گودرزی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. جمرات کجاست؟

دوره 3، شماره 9، پاییز 1373، صفحه 1-1

حسین گودرزی؛ مهدی پیشوایی


2. مقام ابراهیم و سیر تاریخی آن‌

دوره 2، شماره 7، بهار 1373، صفحه 1-1

حسین گودرزی؛ مهدی پیشوایی