نویسنده = مظاهری، طهماسب
تعداد مقالات: 1
1. گزارشی از طرح قربانی حج سال 1372

دوره 2، شماره 7، بهار 1373، صفحه 1-1

طهماسب مظاهری