نویسنده = طبسی‌، محمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. مسجد غدیر

دوره 3، شماره 12، تابستان 1374، صفحه 1-1

محمد جعفر طبسی‌