نویسنده = الفضلی، عبدالهادی
تعداد مقالات: 2
1. یلملم‌

دوره 5، شماره 19، بهار 1376، صفحه 1-1

مهدی پیشوائی؛ عبدالهادی الفضلی


2. جحفه‌

دوره 5، شماره 18، زمستان 1375، صفحه 1-1

عبدالهادی الفضلی؛ مهدی پیشوایی