نویسنده = سَلَتی، مارکو
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ تشیع در مکه، مدینه، جبل عامل و حلب

دوره 6، شماره 22، زمستان 1376، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ مارکو سَلَتی