نویسنده = ادریس، عبداللَّه بن عبدالعزیز
تعداد مقالات: 2
1. موقعیّت یهود در مدینه (2)

دوره 6، شماره 23، بهار 1377، صفحه 1-1

شهلا بختیاری؛ عبداللَّه بن عبدالعزیز ادریس


2. موقعیّت یهود در مدینه‌

دوره 6، شماره 22، زمستان 1376، صفحه 1-1

شهلا بختیاری؛ عبداللَّه بن عبدالعزیز ادریس