نویسنده = ذاکری، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز

دوره 6، شماره 23، بهار 1377، صفحه 1-1

علی‌اکبر ذاکری