نویسنده = ترابی طباطبایی، سید جمال‌الدین
تعداد مقالات: 1
1. سندی از یک حجّ نیابتی‌

دوره 6، شماره 23، بهار 1377، صفحه 1-1

سید جمال‌الدین ترابی طباطبایی