نویسنده = اولیائی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. اهداف اجتماعی- اقتصادی کنگره عبادی- سیاسی حج‌ در جهان اسلام

دوره 7، شماره 27، بهار 1378، صفحه 1-1

اسماعیل اولیائی