نویسنده = پور نجاتی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نگرش سیستمی و جهانشمول در پیامهای حج امام‌خمینی قدس سره‌

دوره 8، شماره 30، زمستان 1378، صفحه 1-1

احمد پور نجاتی