نویسنده = اسماعیل آبادی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. برائت از مشرکین از دیدگاه امام خمینی قدس سره‌

دوره 8، شماره 30، زمستان 1378، صفحه 1-1

علیرضا اسماعیل آبادی