نویسنده = الطبسی، نجم الدین
تعداد مقالات: 1
1. نماز تراویح، سنّت یا بدعت؟

دوره 9، شماره 35، بهار 1380، صفحه 1-1

محمّدتقی رهبر؛ نجم الدین الطبسی