نویسنده = شُرّاب، محمد محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ‌نامه جغرافیایی حرمین شریفین‌

دوره 10، شماره 37، پاییز 1380، صفحه 1-1

حمیدرضا شیخی؛ محمد محمد حسن شُرّاب