نویسنده = ناگوا چانگ، یوسف
تعداد مقالات: 2
1. تحقیق و بررسی متن تاریخی «یادداشت‌های سفر به خانه خدا» (2)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1380، صفحه 1-1

رضا مرادزاده؛ یوسف ناگوا چانگ


2. یادداشت‌های سفر به خانه خدا

دوره 10، شماره 37، پاییز 1380، صفحه 1-1

رضا مراد زاده؛ یوسف ناگوا چانگ