نویسنده = شراب، محمّد حسن
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگنامه جغرافیایی مکه و مدینه‌

دوره 10، شماره 38، زمستان 1380، صفحه 1-1

حمید رضا شیخی؛ محمّد حسن شراب