نویسنده = پور کمال، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت در بنیان‌گذاری سازمان نقشه‌برداری عربستان‌

دوره 10، شماره 40، تابستان 1381، صفحه 1-1

محمد پور کمال