نویسنده = صابری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی میدانی درباره وضعیت مساجد مکه مکرمه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1381، صفحه 1-1

حسین صابری؛ عبدالعزیز بن صقر الغامدی