نویسنده = العلیان، علی
تعداد مقالات: 1
1. استطاعت در کشورها

دوره 11، شماره 41، پاییز 1381، صفحه 1-1

عباسعلی براتی؛ علی العلیان