نویسنده = صبری، ایوب
تعداد مقالات: 1
1. سیمای مدینه‌

دوره 12، شماره 45، پاییز 1382، صفحه 1-1

علی اکبر مهدی پور؛ ایوب صبری