نویسنده = مهدی‌پور، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 2
1. مسجد و حرم نبوی و چگونگی اداره آن در دوره عثمانی‌

دوره 13، شماره 50، زمستان 1383، صفحه 1-1

علی‌اکبر مهدی‌پور؛ ایوب صبری پاشا


2. هجرت‌سرای پیامبر صلی الله علیه و آله‌

دوره 12، شماره 47، بهار 1383، صفحه 1-1

ایوب صبری پاشا؛ علی‌اکبر مهدی‌پور