نویسنده = پاشا، ایوب صبر
تعداد مقالات: 1
1. جغرافیای انسانی مدینه منوّره‌

دوره 12، شماره 48، تابستان 1383، صفحه 1-1

علی اکبر مهدی‌پور؛ ایوب صبر پاشا