نویسنده = بن ادریس، عبداللَّه عبدالعزیز
تعداد مقالات: 1
1. ساختار اجتماعی مدینه در دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله‌

دوره 12، شماره 48، تابستان 1383، صفحه 1-1

هادی انصاری؛ عبداللَّه عبدالعزیز بن ادریس