نویسنده = رافع، مترجم
تعداد مقالات: 1
1. سفرنامه تحفة الحرمین‌

دوره 13، شماره 49، پاییز 1383، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ مترجم رافع؛ یوسف نابی