نویسنده = پاشا، ایوب صبری
تعداد مقالات: 1
1. مسجد و حرم نبوی و چگونگی اداره آن در دوره عثمانی‌

دوره 13، شماره 50، زمستان 1383، صفحه 1-1

علی‌اکبر مهدی‌پور؛ ایوب صبری پاشا