نویسنده = ترابی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی درباره ذیل دعای عرفه

دوره 13، شماره 51، بهار 1384، صفحه 1-1

حسین ترابی