نویسنده = نصراصفهانی، اباذر
تعداد مقالات: 2
1. معرفى کتاب هاى منتشر شده پژوهشکده حج و زیارت در بهار ١٣٩٢

دوره 21، شماره 83، بهار 1392، صفحه 1-1

اباذر نصراصفهانی


2. معرفی کتابهای منتشر شدة پژوهشکدة حج و زیارت (در زمستان 1391)

دوره 21، شماره 82، زمستان 1391، صفحه 1-1

اباذر نصراصفهانی