نویسنده = نجفی، سید محمدباقر
تعداد مقالات: 2
1. واژه عقبه و موقعیت جغرافیایی آن‌

دوره 14، شماره 56، تابستان 1385، صفحه 1-1

سید محمدباقر نجفی


2. نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه عارف حکمت مدینه منوره‌

دوره 14، شماره 55، بهار 1385، صفحه 1-1

سید محمدباقر نجفی