نویسنده = اندونزیایی، انیس‌بن احمد
تعداد مقالات: 1
1. اندر نادرستی خبر «طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَینا»

دوره 14، شماره 56، تابستان 1385، صفحه 1-1

ابوجعفر اصفهانی؛ انیس‌بن احمد اندونزیایی